na vrh

Postavljanje električnih rampi

Postavljanje električnih i parking rampi

Električne rampe igraju važnu ulogu u regulisanju i ograničavanju pristupa i izlaska vozila, tako da je njihova pouzdanost ključna. Na električnim rampama, postavljenim ispred ulaza Vaše firme, klijenti često ostvaruju prvi kontakt sa Vašom kompanijom tako da je mesto postavljanja električne rampe, kao i sam izgled električne rampe važan.

Bez obzira da li se postavlja jednostavna, jeftina električna rampa za relativno retku upotrebu ili se postavlja električna rampa koja će se često koristiti, D Light će obezbediti odgovarajuću električnu rampu i način rada tako da zadovolji tačne potrebe lokacije i frekvencije upotrebe.

Električne rampe uglavnom funkcionišu kroz kretanje od 90 stepeni pri otvaranju i zatvaranju. Postoje različite opcije koje treba uzeti u obzir prilikom određivanja tipa električne rampe koji odgovara zahtevima koji se postavljaju:

  • Odabir proizvođača i modela električne rampe
  • Način rada električne rampe - automatski ili ručni
  • Širina prolaza ili puta na kom se električna rampa postavlja
  • Da li električna rampa treba da ima dodatke
  • Da li je potreban i dodatni pribor električne rampe

Na osnovu uslova na licu mesta (vreme upotrebe, način upotrebe, itd.) D Light može ponuditi širok spektar različitih električnih rampi, kako bi odgovarali individualnim zahtevima klijenata.

Informacije o električnim rampama

Standardne električne rampe

Standardne električne rampe imaju momentalno reverzibilni motor koji je stalno pod naponom: za sigurnosno zaključavanje i obezbeđuje zaštitu od niskih temperatura i vlažnih uslova. 100% neprekidan rad.

Automatske električne rampe do 6 metara obično rade neograničen broj ciklusa po satu. Automatske električne rampe dužine preko 5 metara će dati do 120 operacija na sat ili neograničene operacije sa specijalnim kontrolama. Ove rampe koriste monofazno napajanje.

Hidraulički upravljane električne rampe

Hidraulične električne rampe imaju izuzetno veliku nosivost.

Preporučuju se za lokacije koje zahtevaju veći nivo sigurnosti. Hidraulične električne rampe su pogodne za neograničene radne cikluse, zatvaranje prolaza velike širine, posebno na izloženim mestima gde ima jakih vetrova. Potrebno je trofazno napajanje. Opcija monofaznog napajanja hidraulične električne rampe je takođe dostupna.