na vrh

Nadogradnja video nadzora

Video nadzor » Nadogradnja video nadzora

Nadogradnja video nadzora može značiti zamenu postojećeg sistema video nadzora novim, što je najčešći slučaj, a može značiti dodavanje ili zamenu određenih delova sistema video nadzora novim. Nadogradnja video nadzora koja se radi zamenom celog sistema video nadzora obično se radi usled dotrajalosti, kvarova ili u slučajevima kada postojeći video nadzor ne može ispuniti zahteve korisnika. Budući da neki stariji sistemi video nadzora nemaju ili imaju vrlo male mogućnosti proširenja, kako broja kamera, tako i kapaciteta snimača, najbolji način za nadogradnju je zamena kompletnog sistema video nadzora.

ZAMENA SISTEMA VIDEO NADZORA

Zamena celog sistema video nadzora je uvek najbolji način nadogradnje. Mešanje novih i starih komponenti, kao što je to slučaj kod dodavanja kamera u postojeći sistem video nadzora ili zamena diska snimača kod starih sistema video nadzora, u nekim slučajevima može dovesti do problema u funkcionisanju.

Kada se problem pojavi, uglavnom je teže uraditi dijagnostiku i problem eliminisati. Kod zamene kompletnog sistema video nadzora, ugradnja se radi od početka sa potpuno novim elementima sistema, kablovima i konektorima.

Noviji sistemi video nadzora imaju sofisticiraniju dijagnostiku, pa je otkrivanje eventualnih problema u funkcionisanju video nadzora veoma jednostavno i brzo.

U slučaju da razmišljate o nadogradnji svog sistema video nadzora, D-Light inženjering preporučuje zamenu celog sistema novim, mada pružamo i uslugu dogradnje već postojewćih sistema video nadzora. 

Nadogradnja video nadzora - dodavanje kamera