na vrh

Održavanje elektro-instalacija

Održavanje električnih instalacija D Light

Firma D Light pruža i širok spektar usluga električara, koje uključuju ugradnju električnih instalacija, montažu rasvete, ispitivanje uzemljenja i sl. Svim svojim klijentima, D Light pruža i usluge održavanja električnih instalacija i sistema.

Pružamo niz električarskih usluga održavanja za privatne, komercijalne i industrijske kupce. Takođe nudimo ugovore o potpunom održavanju električnih instalacija i sistema za komercijalne i industrijske klijente, kao i za lokalne škole i druge privredne subjekte.

Usluge održavanja električnih instalacija i sistema za industrijske, komercijalne i institucionalne klijente, D Light pruža sa maksimalnom  pažnjom, stručnošću i u skladu sa zahtevima. Radimo zajedno sa našim klijentima na osiguravanju efikasnog i nesmetanog funkcionisanja električnih instalacija.

Naše usluge održavanja električnih instalacija uključuju rešavanje problema, zamenu i nadogradnju električne mreže, ispitivanje funkcionisanja, održavanje i nadogradnju sistema rasvete, kao i ugradnju novih električnih instalacija na mestima gde je to potrebno.

Kao dodatak održavanju električnih instalacija i sistema, D Light može svojim klijentima ponuditi i: